SỰ KIỆN

Hội thao UEH 2016 kỷ niệm 40 năm thành lập (27/10/1976...

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (27/10/1976 - 27/10/2016), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...
IMG 8181

Sự kiện tháng 5 năm 2016

Ngày Tên sự kiện Đơn vị tổ chức Địa điểm Ghi chú 05/05/2016 Sinh hoạt định kỳ chuỗi seminar nghiên cứu khoa học Nhóm SOBRS B.201 Trình bày: TS. Đặng Ngọc Minh (Pháp)

Sự kiện tháng 4 năm 2016

Ngày Tên sự kiện Đơn vị tổ chức Địa điểm Ghi chú 14/04/2016 Giao lưu sinh viên khóa 40, khóa 41 với chủ đề "Sáng mãi ngọn lửa SOB" Đoàn TN-LCHSV khoa B.322 Phụ...

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Kinh tế (SOBSR#18)

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Tuesday Dec. 06, 2016   10h00 –11h30   Research paper Measuring Bank Risk: An Exploration of Z-Score Assoc.Professor David...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Kinh tế (SOBSR#17)

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday Nov. 25, 2016   10h00 –11h30   Research paper The Ratings Agencies and Herding During the Global Financial...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Kinh tế (SOBSR#16)

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Thursday Nov. 03, 2016 10h00 – 11h30   Research paper Monetary Policy Transmission in Vietnam: Evidence from a VAR...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Kinh tế (SOBSR#15)

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Monday June 27, 2016 11h00 – 12h30   Research paper Share purchase plans and bank risk Dr. Chris Malone Room B201, 279...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính – Kinh tế (SOBSR#14)

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Thursday May 05, 2016 14h30 – 16h00   Research paper Derivatives pricing and hedging under liquidity risk Ngoc-Minh DANG   Quantitative...

ĐỐI TÁC TÀI TRỢ