Wednesday, 23/09/ 2020 13:45:45

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH THẠC SĨ UEH – OPEN...

🔰 VỮNG CHẮC CHUYÊN MÔN - THÀNH CÔNG NGHỀ NGHIỆP 🔰 ✅ Bạn muốn phát triển con đường sự nghiệp của bản thân? ✅ Bạn cần...

Tư vấn lựa chọn chuyên ngành – Khoa Ngân Hàng

Nhằm giúp sinh viên hiện đang học tập tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiểu rõ hơn về ngành học cũng như định...

Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên...

Chương trình thực tập tốt nghiệp Khóa 23.1 - LTĐHCQ Danh sách Giảng viên hướng dẫn Danh sách giảng viên hướng dẫn (Bổ sung) Thông tin hướng...

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐỐI TÁC TÀI TRỢ