Friday, 19/08/ 2022 11:39:34

ĐÀO TẠO

video

THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (BANKING)

Định hướng đào tạo:hướng ứng dụng Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng được thiết kế dựa trên nền tảng chương trình...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Mục tiêu chính của chương trình Cử nhân Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng quốc...

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ K.29.2 TP.HCM

Khoa Ngân hàng thông tin đến các anh/chị Học viên Cao hoc K29.2 TP.HCM về việc nộp và bảo vệ đề cương chi tiết như sau: ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Chương trình đào tạo chuyên ngành ngân hàng bao gồm 125 tín chỉ trong đó 48 tín...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng khoán Chương trình đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng khoán bao gồm 125 tín...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÍN DỤNG

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị tín dụng Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị tín dụng được thiết kế cho...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Quốc tế Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng quốc tế bao gồm 125 tín...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Đầu tư Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng đầu tư bao gồm 125 tín...

TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp...

TUYỂN SINH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG CỤ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỢT...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành công cụ...