Monday, 25/05/ 2020 14:19:33

Chương trình đào tạo

leader

Thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng – Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

- Bạn là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học? - Bạn đang công tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng? - Bạn muốn...

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ - Ngân hàng và Thị...

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Chứng khoán)

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ký ngày...

Tiếng Anh thương mại

Học phần 1-2 Học phần 3-4

Chương trình đào tạo

 

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (Ban hành kèm quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ký ngày...

Kiểm toán căn bản

Tải về

Chương trình đào tạo

CÁC LỚP ÐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN ÐỂ DỰ THI CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM NCKH & ÐTCK - UBCKNN - Lớp cơ...

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Chứng khoán

  Mục tiêu đào tạo Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán. Có...

Xem mô tả môn học

Để xem được mô tả môn học vui lòng đăng nhập vào tài khoản.