Tuesday, 02/03/ 2021 01:55:51

Chương trình đào tạo

TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp...

TUYỂN SINH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG CỤ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỢT...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành công cụ...

TUYỂN SINH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2 NĂM 2020

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng...
leader

Thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng – Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

- Bạn là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học? - Bạn đang công tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng? - Bạn muốn...

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ - Ngân hàng và Thị...

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Chứng khoán)

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ký ngày...

Tiếng Anh thương mại

Học phần 1-2 Học phần 3-4

Chương trình đào tạo

 

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (Ban hành kèm quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ký ngày...

Kiểm toán căn bản

Tải về