Sunday, 17/01/ 2021 19:29:03

Chương trình chính quy Ngành Chứng khoán

TUYỂN SINH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG CỤ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỢT...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành công cụ...

Chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Chứng khoán

  Mục tiêu đào tạo Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về thị trường chứng khoán. Có...