Wednesday, 20/01/ 2021 06:42:31

Chương trình chính quy Ngành Ngân hàng

TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp...

TUYỂN SINH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2 NĂM 2020

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng...

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tiền tệ - Ngân hàng và Thị...