Tuesday, 28/03/ 2023 03:57:38

ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG CỤ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỢT...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành công cụ...

Chương trình đào tạo

CÁC LỚP ÐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN ÐỂ DỰ THI CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN TẠI TRUNG TÂM NCKH & ÐTCK - UBCKNN - Lớp cơ...

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG HỆ ÐẠI HỌC CHÍNH QUI 1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào...

Điều kiện nhập học

Ðối tượng tuyển sinh vào chuyên ngành Ngân hàng bao gồm tất cả sinh viên Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí...