Tuesday, 28/03/ 2023 03:53:55

ĐÀO TẠO

XÉT TUYỂN CAO HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH NGÂN...

Cùng với xu hướng hội nhập giáo dục toàn cầu, đổi mới trong giáo dục hướng đến trao cho người học cơ hội tuyệt...

THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (BANKING)

Định hướng đào tạo:hướng ứng dụng Cùng với xu hướng hội nhập giáo dục toàn cầu, đổi mới trong giáo dục hướng đến trao cho...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Mục tiêu chính của chương trình Chất lượng cao Ngân Hàng là đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho ngành Tài chính–Ngân...

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sỹ K.29.2 TP.HCM

Khoa Ngân hàng thông tin đến các anh/chị Học viên Cao hoc K29.2 TP.HCM về việc nộp và bảo vệ đề cương chi tiết như sau: ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Chương trình đào tạo chuyên ngành ngân hàng bao gồm 125 tín chỉ trong đó 48 tín...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng khoán Chương trình đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng khoán bao gồm 125 tín...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÍN DỤNG

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị tín dụng Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị tín dụng được thiết kế cho...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Quốc tế Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng quốc tế bao gồm 125 tín...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng Đầu tư Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng đầu tư bao gồm 125 tín...

TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG ĐỢT 2...

Khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp...