Wednesday, 23/09/ 2020 12:11:39

Ban liên lạc cựu sinh viên

Giới thiệu về Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Ngân hàng SOB Alumni

Trong hơn 30 năm qua, khoa Ngân hàng đã đào tạo khoảng 10.000 cử nhân kinh tế, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong số đó...

Một số sinh viên tiêu biểu của các khóa

- 125 sinh viên KA đã tốt nghiệp năm 1978: Phạm Văn Năng, Trần Mộng Hùng, Võ Văn Châu, Huỳnh Nghĩa Hiệp, Ngô Hướng,...
1

Hình ảnh hoạt động của Ban liên lạc SoB-Alumni

  Ban điều hành SoB Alumni ra mắt, từ trái qua: Lê Thanh Trà (BIDV); Ngô Minh Hải (Khoa Ngân Hàng), Trầm Thị...