Saturday, 21/07/ 2018 03:15:02

Giới thiệu

Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo...
KDTT2

Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC Ban Lãnh đạo Khoa TS. Nguyễn Thị Thùy Linh               Trưởng khoa PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương      ...

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Vào ngày 02/06/1976 Thống đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam (Ông Trần Dương) đã ký công văn số 891/VP gởi...

Mục liên quan

Sứ mạng – Tầm nhìn

Bộ máy tổ chức

Lịch sử hình thành