Thursday, 26/11/ 2020 16:21:30

Giới thiệu

Bộ máy tổ chức năm 2020

BỘ MÁY TỔ CHỨC 1. Ban Lãnh đạo Khoa TS. Hoàng Hải Yến Trưởng Khoa ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng Khoa 2. Các Bộ môn Bộ môn Kinh doanh...

Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo...
KDTT2

Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC 1. Ban Lãnh đạo Khoa TS. Hoàng Hải Yến Trưởng Khoa ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng Khoa TS. Phan Chung Thủy Phó Trưởng Khoa 2. Các Bộ...

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Vào ngày 02/06/1976 Thống đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam (Ông Trần Dương) đã ký công văn số 891/VP gởi...

Mục liên quan