Thursday, 04/06/ 2020 12:02:41

Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức năm 2020

BỘ MÁY TỔ CHỨC 1. Ban Lãnh đạo Khoa TS. Hoàng Hải Yến Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngân Hàng ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa...
KDTT2

Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC Ban Lãnh đạo Khoa PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương       Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Ngân hàng     TS. Hoàng...

Mục liên quan