Wednesday, 01/02/ 2023 22:45:00

Tin tức

Thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Số: 43/TB-ĐHKT-NGHG CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công...

Khoa Ngân hàng thông báo chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD đối với Khóa K2014...

Thông báo về việc trao phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên...

Sinh viên xem thông tin chi tiết: Thông báo Mẫu đơn đề nghị nhận phần thưởng khuyến khích học tập

Chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công...

Khoa Ngân hàng thông báo chương trình thực tập tốt nghiệp Đại học VLVH và danh sách phân công GVHD đối với Khóa K2012...

Chương trình thực tập và danh sách phân công GVHD K38 hệ ĐHCQ

Khoa Ngân hàng thông báo chương trình thực tập và danh sách GVHD đối với K38 hệ ĐHCQ như sau:   Chương trình thực...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch đào tạo cao học K20

http://sdh.ueh.edu.vn/cao-hoc/thong-bao-k20/thong-bao-vv-thuc-hien-ke-hoach-dao-tao-khoa-20/
1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CSDL ĐIỆN TỬ NỘI SINH

    Thư viện ĐHKT TP.HCM thông báo đến các giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên như sau:...