Tuesday, 28/03/ 2023 03:37:57

Tin tức khoa ngân hàng

TB cho SV thực tập tại CTCK Quốc Tế và CT Phú Toàn từ...

KNH thông báo cho SV thực tập tại CTCK Quốc Tế và CT Phú Toàn từ CTCK Rồng Việt chyển sang như sau: Thứ...

TB nộp hồ sơ gấp cho CTCK Gia Quyền (EPS)

KNH thông báo cho SV thực tập tại EPS như sau: 08 bạn SV thực tập tại EPS làm Lý lịch và giao cho...

TB cho sv thực tập tại CTCK Cao Su (cập nhật)

KNH thông báo đến sv thực tập tại CTCK Cao Su như sau: 10 SV thực tập tại CTCK Cao Su đến thực tập...

TB cho SV thực tập tại CTCK SJC

SV tập trung tại CTCK SJC tại 18 Đinh Tiên Hoàng lúc 14g Thứ Sáu ngày 07/01/2011. SV gặp cô Phương để cô dẫn...

TB cho SV thực tập tại CTCK Sài Gòn Hà Nội

SV tập trung vào thứ sáu, 07/01/2011 tại 141 Hàm Nghi lúc 10g sáng, gặp cô Phương để cô dẫn vào công ty. SV...

TB cho SV thực tập tại CTCK Hoà Bình

KNH thông báo đến SV thực tập CTCK Hòa Bình như sau: 11h ngày Thứ Năm - 06/01/2011 các bạn sinh viên có mặt...

Đăng ký phòng thực tập NH Kiên Long

KNH thông báo cho các bạn sinh viên thực tập tại KLB như sau: Các SV đăng ký phòng thực tập cho bạn Nguyễn...

TB cho SV thực tập tại CTCK Thăng Long

KNH thông báo cho SV thực tập tại CTCK Thăng Long như sau: SV mang sơ yếu lý lịch đến CTCK Thăng Long vào...

TB tuyển thực tập của Techcombank

KNH thông báo đến SV thông tin thực tập của Techcombank như sau: Trong quá trình thực tập các bạn sẽ được đào tạo...

Điều chỉnh đợt 1 Danh sách đăng ký thực tập Ngành Ngân hàng K33

KNH thông báo cho Lớp trưởng các lớp Ngân hàng K33 về việc bổ sung điều chỉnh danh sách đăng ký đợt 1 như...