Friday, 24/03/ 2023 19:05:32

Tin tức khoa ngân hàng

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học...

Tại phòng B.121 – Lầu 1 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10): - Thứ Năm 10/9/2015 (08h00), 11 học viên: K.22: Tống Thanh...

Thông báo dành cho học viên cao học chuyên ngành TC-NH (Ngân hàng) chưa...

- Đây là đợt góp ý đề cương luận văn thạc sĩ cuối cùng của năm 2015, vì vậy khoa Ngân hàng đề nghị...

Chương trình thực tập và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực...

Khoa Ngân hàng triển khai thực tập cho sinh viên khóa 37 hệ Đại học chính quy (đợt 2), thực tập tháng 8/2015 như...

Thông báo v/v triển khai thực tập cho sinh viên khóa 18 Liên thông...

 Khoa Ngân hàng triển khai thực tập cho sinh viên, đợt thực tập tháng 8/2015 như sau:    - Đối tượng: sinh viên đã...

Chương trình thực tập và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực...

Chương trình thực tập và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, đợt thực tập tháng 08/2015 của khóa 16 Văn...

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học...

Tại phòng B.121 – Lầu 1 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10): - Thứ Tư 15/7/2015 (14h00), 21 học viên: K.22: Lê Quỳnh...

Thông báo v/v góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên...

Thông tin chi tiết: Thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học - Chuyên...

Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học...

Tại phòng B.121 – Lầu 1 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10): - Thứ Ba 26/5/2015 (08h00), 19 học viên: K.23: Phan Ngọc...