Tuesday, 28/03/ 2023 03:21:57

Tin tức khoa ngân hàng

Báo cáo chuyên đề Kế toán Ngân hàng

KNH mời các bạn SV K33 ngành Ngân hàng tham dự buổi Báo cáo chuyên đề Kế toán Ngân hàng. Thời gian: 08 g...

Tổng hợp xếp chỗ thực tập đợt 1

KNH thông báo đến SV K33 KNH danh sách xếp chỗ thực tập như sau: - Danh sách xếp chỗ thực tập K33 đợt...

SV thực tập tại NH TMCP An Bình (cập nhật lần 2)

KNH thông báo cho những SV đã được xếp chỗ thực tập tại ABB như sau: - Yêu cầu SV thực tập tại NH...

TB nhận HB của Cleverlearn

KNH thông báo cho 04 SV KNH nhận HB của Cleverlearn như sau: 1. Học bổng có giá trị đến 30/12/2010, tri giá 3.100.000đ/suất....

Nộp hồ sơ thực tập NH Đông Á

KNH thông báo cho những SV được thực tập tại DAB như sau: SV nộp hồ sơ thực tập gồm những giấy tờ sau:...

Nộp hồ sơ thực tập tại NH Kiên Long

KNH thông báo cho những SV được thực tập tại NH Kiên Long về việc nộp hồ sơ thực tập như sau: - SV...

Điểu chỉnh chỗ thực tập cho 07 SV đăng ký tại NH Bắc Á

KNH thông báo điều chỉnh xếp chỗ thực tập cho 07 SV đã được xếp tại NH Bắc Á, sang các NH như sau:...

Thông tin thực tập cho SV được xếp vào NH Việt Á (cập nhật)

KNH thông báo cho SV đã được xếp chỗ thực tập tại NH Việt Á như sau: SV theo dõi thông tin về ngày...

Hồ sơ thực tập HD Bank

KNH thông báo cho sv được xếp chỗ thực tập tại HDB như sau: SV nộp hồ sơ đăng ký gồm: - Đơn xin...

Quy định thực tập tại NH TMCP Á Châu

KNH thông báo đến SV được xếp thực tập tại ACB như sau: - SV lưu ý xem quy định về thực tập tại...