Saturday, 23/09/ 2023 18:13:51

Tin tức khoa ngân hàng

Chương trình thực tập, GVHD K33

KNH thông báo đến SV K33 ĐHCQ KNH về kế hoạch thực tập, GVHD và lịch gặp như sau: - Chương trình thực tập...

Báo cáo chuyên đề “Thẩm định cho vay dự án đầu tư”

Khoa Ngân hàng thông báo cho SV K33 đại học chính quy như sau: Mời các bạn SV K33 ĐHCQ tham dự buổi báo...

Bổ sung những SV K33 còn thiếu trong DS GVHD

KNH thông báo cho những SV K33 không có tên trong danh sách phân công GVHD: - SV gửi email nói rõ lý do...

TB cho SV thực tập tại NH Phương Đông

Ngân hàng Phương Đông và khoa Ngân Hàng thông báo cho sinh viên được nhận thực tập tại NH Phương Đông: -    Thời gian...

SV thực tập tại VCB Bến Thành

KNH thông báo cho SV K33 thực tập tại VCB Bến Thành như sau: Ngày 05/01/2011 SV tập trung tại VCB Bến Thành 69...

Sinh viên thực tập tại CTCK Thăng Long

Thông báo đến toàn thể sinh viên thực tập tại CTCK Thăng Long: Đề nghị các bạn sinh viên có danh sách thực tập...