Tuesday, 19/03/ 2019 07:22:59

Hoạt động khoa học

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Tuesday 05/09/2017 10h00 – 11h30   Presentation IQ, EQ and Rational Preferences Dr Quang Nguyen, Business School,  Uni-Middlesex, London Room A. 204, 59C Nguyen Dinh Chieu, Dist 3,...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Tuesday Jul 11, 2017 16:00 – 17:30   Research paper BANK RESTRUCTURING AND BANK EFFICIENCY - THE CASE OF VIETNAM Nguyen Huu Huan, SOB, UEH Room A204, 59C Nguyen Dinh Chieu,...

HỘI NGHỊ: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH...

Nhằm đạt được mục tiêu về nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế và thảo luận về các phương pháp giảng...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday Feb 24, 2017 9:30 – 10:30   Research paper CEO compensation and bank efficiency: An application of conditional nonparametric frontiers Prof. Roman Matousek, Kent Business School Room A204, 59C Nguyen...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Tuesday Dec. 06, 2016   10h00 –11h30   Research paper Measuring Bank Risk: An Exploration of Z-Score Assoc.Professor David Tripe, Massey University Room A205, 59C Nguyen Dinh Chieu,Dist. 3, HCMC   Research...

Các công trình công bố trong 5 năm (2010-2015)

TT Tên công trình Tác giả Nguồn công bố Năm ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday Nov. 25, 2016   10h00 –11h30   Research paper The Ratings Agencies and Herding During the Global Financial Crisis Prof. Roman Matousek, Kent Business School Room A205, 59C Nguyen Dinh...