Monday, 16/07/ 2018 05:42:25

Hội thảo khoa học

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday 25/03/2016 9h30 – 12h00   Workshop Introduction of the financial database at the School of Finance Nguyen Trieu Dong & Truong Trung Tai SOF, UEH...

[Hội thảo khoa học] Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ

  Thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, NHTM Việt Nam đối đầu với thách thức là sự tham gia...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday 26/02/2016...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location ...

HỘI THẢO “CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC): CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI...

  Thời gian: 9h00, ngày 17 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Phòng A103 - Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM   Cộng đồng...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday 06/11/2015...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

 

Date/ Time

Schedule

Topic(s)

Presenter(s) 

Location

Friday

28/08/2015

10:00 – 12:00

 

Presentation

Backward Spillover from Different FDI Origins: The Role of Geographical Distance and Technology Intensity of Input Consumption

Dr. Pham Thi Bich Ngoc, HSU

Room B125,

279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC