Saturday, 20/10/ 2018 23:56:45

Hoạt động khoa học

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA NGÂN HÀNG ĐẠT...

Stt Giải Mã số Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Thursday Nov. 03, 2016 10h00 – 11h30   Research paper Monetary Policy Transmission in Vietnam: Evidence from a VAR Approach Assoc. Prof. Vo Xuan Vinh, SoB, UEH Room B201, 279 Nguyen...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Monday June 27, 2016 11h00 – 12h30   Research paper Share purchase plans and bank risk Dr. Chris Malone Room B201, 279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC   Research Paper: Share purchase plans...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Thursday May 05, 2016 14h30 – 16h00   Research paper Derivatives pricing and hedging under liquidity risk Ngoc-Minh DANG   Quantitative Manager of Lunalogic, PARIS Room B201, 279 Nguyen Tri Phuong, Dist....

Sinh hoạt khoa học, cơ sở lý thuyết và trích dẫn tài liệu tham...

Thời gian Nội dung Chủ đề Người trình bày Địa điểm ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday 25/03/2016 9h30 – 12h00   Workshop Introduction of the financial database at the School of Finance Nguyen Trieu Dong & Truong Trung Tai SOF, UEH...

[Hội thảo khoa học] Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ

  Thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, NHTM Việt Nam đối đầu với thách thức là sự tham gia...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday 26/02/2016...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location ...

HỘI THẢO “CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC): CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI...

  Thời gian: 9h00, ngày 17 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Phòng A103 - Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM   Cộng đồng...