Friday, 24/03/ 2023 20:40:11

Hợp tác quốc tế

UEH hợp tác với các trường đại học Châu Âu và Châu Á trong...

UEH là một trong những đối tác của Dự án JEUL Erasmus Plus "Joint University and Enterprise Learning" - Mối liên kết giữa trường...

SOBRS26 Cultural differences in economic decision making; Publication process in international journal

"Prof. Dr. Marc Oliver Rieger, 42, holds the chair of banking and finance at Trier University. He is also chairman of the Swiss Derivatives...

SOBRS25 Chính sách tiền tệ – Nhìn từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ...

Seminar: Chính sách tiền tệ - Nhìn từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Diễn giả: TS Nguyễn Tú Anh Phó Vụ Trưởng Vụ...

SOBRS24 Tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam: Thực trạng & Giải pháp 6/10/2018

Seminar khoa Ngân hàng "Tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam: Thực trạng & Giải pháp". Báo cáo viên: TS. Cấn Văn Lực Thành phần dự:...

SOBRS23 Kinh tế vĩ mô và chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc...

Kính mời Giảng viên khoa Ngân hàng; NCS, Học viên cao học chuyên ngành NH và khách mời tham dự Seminar khoa Ngân hàng: Kinh...

SOBRS 22 The Fintech Ecosystem in Viet Nam, opportunities and challenges 17/9/2018

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Monday Sep. 17, 2018 09h00 – 10h30   Workshop The Fintech Ecosystem in Vietnam, Opportunities and Challenges Minh-Hai Ngo (PhD) SoB, UEH Room A204, 59C Nguyen Dinh Chieu, Dist. 3, HCMC Presentation: The Fintech...