Friday, 19/08/ 2022 11:13:22

Hợp tác quốc tế

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday Feb 24, 2017 9:30 – 10:30   Research paper CEO compensation and bank efficiency: An application of conditional nonparametric frontiers Prof. Roman Matousek, Kent Business School Room A204, 59C Nguyen...

Hội thảo “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong...

Trong xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt quyết...

Hội thảo “Pacific INFINITI Conference on International Finance” lần đầu tiên có mặt tại...

Hội thảo INFINITI Châu Á - Thái Bình Dương là Hội thảo thường niên bắt đầu từ năm 2003 do Trường Đại học Trinity...

Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm...

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo,...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Tuesday Dec. 06, 2016   10h00 –11h30   Research paper Measuring Bank Risk: An Exploration of Z-Score Assoc.Professor David Tripe, Massey University Room A205, 59C Nguyen Dinh Chieu,Dist. 3, HCMC   Research...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday Nov. 25, 2016   10h00 –11h30   Research paper The Ratings Agencies and Herding During the Global Financial Crisis Prof. Roman Matousek, Kent Business School Room A205, 59C Nguyen Dinh...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Thursday Nov. 03, 2016 10h00 – 11h30   Research paper Monetary Policy Transmission in Vietnam: Evidence from a VAR Approach Assoc. Prof. Vo Xuan Vinh, SoB, UEH Room B201, 279 Nguyen...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Monday June 27, 2016 11h00 – 12h30   Research paper Share purchase plans and bank risk Dr. Chris Malone Room B201, 279 Nguyen Tri Phuong, Dist. 10, HCMC   Research Paper: Share purchase plans...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Thursday May 05, 2016 14h30 – 16h00   Research paper Derivatives pricing and hedging under liquidity risk Ngoc-Minh DANG   Quantitative Manager of Lunalogic, PARIS Room B201, 279 Nguyen Tri Phuong, Dist....