Saturday, 16/12/ 2017 19:57:13

Chưa được phân loại

Curriculum Vitae

0   All UEH FOB Staff handbook   June 2013   Download   ...

Training program

Click here to view training program.

Contacts

Your questions and suggestions are highly appreciated. We are always ready to serve you with the spirit and the highest responsibility. Please contact us...

FOB Student Association

  The Associated Organ of Vietnamese Students’ Association, Faculty of Banking belongs to Vietnamese Students’ Association of The University of Economics HoChiMinh City. *...

Hội thảo “Chương trình tiên tiến quốc tế UEH: Đào tạo và giảng dạy...

Ngày 24/03/2016 tại phòng họp A105, Khoa Ngân hàng tổ chức Hội thảo"Chương trình tiên tiến quốc tế UEH: Đào tạo và giảng dạy...

FOB Communist Youth Union

Faculty of Banking (FOB) Ho Chi Minh Communist Youth Union is a youth base belonging to University of Economics HoChiMinh City (UEH) HoChiMinh Communist...

Division of Assitant

1. Chế Thị Lan Thảo 2. Chung Thị Thu Hiếu

Chương trình thực tập tốt nghiệp và Danh sách phân công GVHD – Khóa...

Chương trình thực tập Danh sách phân công GVHD - NH Danh sách phân công GVHD - NHCLC Danh sách phân công GVHD - CK
1

SCUE activities

Course 35: 2012-2013 Excutive board of SCUE – Course 35 Workshop: “KEY – CONQUER THE EMPLOYER” – with FPT SECURITIES...
963906 649566401726261 1479852264 o

AUN Quality Assessment At Programme Level

AUN Assessors are working with FOB from 10 Jun to 12 Jun 2013 to assess the Bachelor Programme in Banking. There are many activities...