Tuesday, 28/03/ 2023 03:33:44

Hội thảo khoa học

Sinh hoạt khoa học, cơ sở lý thuyết và trích dẫn tài liệu tham...

Thời gian Nội dung Chủ đề Người trình bày Địa điểm ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday 25/03/2016 9h30 – 12h00   Workshop Introduction of the financial database at the School of Finance Nguyen Trieu Dong & Truong Trung Tai SOF, UEH...

[Hội thảo khoa học] Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ

  Thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, NHTM Việt Nam đối đầu với thách thức là sự tham gia...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday 26/02/2016...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location ...

HỘI THẢO “CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC): CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI...

  Thời gian: 9h00, ngày 17 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Phòng A103 - Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM   Cộng đồng...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Venue Friday 06/11/2015...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location ...

Chuỗi hội thảo nghiên cứu trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính –...

  Date/ Time Schedule Topic(s) Presenter(s) Location Friday...