Friday, 24/03/ 2023 20:21:55

CLB Chứng khoán (SCUE)

THÔNG BÁO CUỘC THI TUYỂN BAN ĐIỀU HÀNH CLB CHỨNG KHOÁN SCUE

THÔNG BÁO CUỘC THI TUYỂN BAN ĐIỀU HÀNH CLB CHỨNG KHOÁN SCUE -------------------------------- 1. Mục đích: - Tìm kiếm đội ngũ sinh viên có đam mê trong...

Liên hệ với câu lạc bộ chứng khoán

Thông tin liên hệ Câu lạc bộ Chứng khoán Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – SCUE Địa chỉ: Phòng B611 –...

Thành tích hoạt động của câu lạc bộ chứng khoán

Vào tháng 7/2000, trước nhu cầu ngày càng cao của sinh viên về kiến thức thực tế về thị trưoèng chứng khoán Việt Nam Vào...

Lịch sử hình thành và phát triển câu lạc bộ chứng khoán

Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có một sân chơi cho đông đảo các bạn sinh viên ngoài giờ học tập, một...