Thursday, 04/06/ 2020 12:26:31

Đoàn thanh niên, hội sinh viên

Chương trình Khu quân sự 2017

Xem chi tiết.

Xuân tình nguyện 2017

Xem chi tiết.  

Báo cáo Chuyến công tác xã hội Vì đàn em 2014

Nhấn vào để xem

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA NGÂN HÀNG

Liên chi hội sinh viên khoa Ngân hàng trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. *Nhiệm vụ hoạt...

Giới thiệu Đoàn TNCS HCM Khoa Ngân hàng

Đoàn khoa Ngân hàng là đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, có nhiệm...