Wednesday, 19/12/ 2018 21:39:30

Thông tin giới thiệu LCH sinh viên

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA NGÂN HÀNG

Liên chi hội sinh viên khoa Ngân hàng trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. *Nhiệm vụ hoạt...