Wednesday, 28/07/ 2021 02:26:29

Học bổng

Học bổng CFA – Đỉnh cao Phân tích Đầu tư Tài chính 2019

CFA (Chartered Financial Analyst) là chứng chỉ nghề nghiệp danh giá trên thế giới, được xem như thước đo năng lực chuyên môn và...

Lễ trao học bổng cho sinh viên

Hàng năm khoa Ngân hàng đều trao nhiều suất học bổng có giá trị cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc...

Xem điểm thi

Sinh viên có thể xem điểm thi, thời khóa biểu và điểm rèn luyện tại trang web: http://www.online.ueh.edu.vn