Wednesday, 23/09/ 2020 13:20:52

Thông tin

Danh sách bảo vệ đề cương luận văn cao học – K29 Bến Tre

Vui lòng xem danh sách tại đây

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN K43

Các bạn sinh viên do TS. Hoàng Hải Yến hướng dẫn vui lòng đến VP Khoa gặp GVHD lúc 17h, ngày 29/7/2020 (thứ...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG – K43...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG...

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN K23.2

Chương trình thực tập tốt nghiệp Phân công giảng viên hướng dẫn

Khoa Ngân hàng triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp cho...

Thời gian: 08h, ngày 10/7/2020 (Thứ Sáu) Địa điểm: Hội trường B1-302 - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.5, Q.10, TP.HCM

Lịch bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ của NCS Dương Thị Ánh...

– Thời gian: 09h00, ngày 09/7/2020 (thứ Năm) – Địa điểm: B1-901 – VP khoa Ngân hàng –  279 Nguyễn Tri Phương