Sunday, 21/07/ 2019 16:02:51

Thông tin

Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 22-LTĐHCQ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TÔT NGHIỆP DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Thông tin tuyển dụng Vietcombank CN Hùng Vương

Vietcombank chi nhánh Hùng Vương đang có nhu cầu tuyển dụng 04 nhân sự: + Có kinh nghiệm: 01 Cán bộ Khách hàng + Không có...

Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 42-ĐHCQ

  Thông báo tổ chức chương trình hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Chương trình thực tập khóa 42 ĐHCQ năm 2019  

UEH đào tạo sau tiến sĩ miễn phí, trả lương cho người học

Ngày 06/03/2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã ban hành quy định về quản lý chương trình Sau tiến...

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG 2019-2020 TẠI CTCP CHỨNG KHOÁN TPHCM

TUYỂN THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG DÀNH CHO SINH VIÊN Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) là một...

Chương trình trải nghiệm cùng ACB dành cho sinh viên K.42 – ĐHCQ

Nội dung chương trình Danh sách sinh viên đăng ký tham dự  

Bảo vệ đề cương Cao học K.28 – Phú Yên

Phụ lục 1: Quy định cách viết tóm tắt Phụ lục 2: Nội dung chi tiết luận văn Thạc sĩ theo hướng ứng dụng Thông báo...

Học bổng CFA – Đỉnh cao Phân tích Đầu tư Tài chính 2019

CFA (Chartered Financial Analyst) là chứng chỉ nghề nghiệp danh giá trên thế giới, được xem như thước đo năng lực chuyên môn và...