Wednesday, 01/02/ 2023 22:55:56

Thông tin

Chương trình thực tập tốt nghiệp K43ĐHCQ-Đợt ; K21.1 VB2; K23.2LT HKĐ năm 2021

Chương trình thực tập tốt nghiệp: xem tại đây Giảng viên hướng dẫn: xem tại đây  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NỘP BÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP...

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo điều chỉnh thời gian nộp bài Khóa luận tốt nghiệp K.23.2 LT ĐHCQ chuyên ngành Ngân hàng...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NỘP BÀI KHÓA LUẬN TN; HỌC...

Khoa Ngân hàng trân trọng thông báo điều chỉnh thời gian nộp bài Khóa luận tốt nghiệp và Học kỳ doanh nghiệp đối với...

DANH SÁCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC K.29 VĨNH LONG

Vui lòng xem danh sách tại đây

THÔNG BÁO DANH SÁCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ K.28 (ĐỢT 2) THEO...

Vui lòng xem danh sách tại đây

Danh sách bảo vệ đề cương luận văn cao học – K29 Bến Tre

Vui lòng xem danh sách tại đây

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN K43

Các bạn sinh viên do TS. Hoàng Hải Yến hướng dẫn vui lòng đến VP Khoa gặp GVHD lúc 17h, ngày 29/7/2020 (thứ...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG – K43...

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ DOANH NGHIỆP CẬP...

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG...

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP -...

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN K23.2

Chương trình thực tập tốt nghiệp Phân công giảng viên hướng dẫn