Tuesday, 26/06/ 2018 00:57:52

Thông tin

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG “MỘT NGÀY LÀM CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN” VÀ “TUYỂN DỤNG...

Vui lòng xem chi tiết: Chương trình “Một ngày làm Chuyên Viên Tư Vấn” 2. Chương trình “Chuyên Viên Tư Vấn Tài Năng”  

Phụ lục: Nội dung chi tiết luận văn thạc sĩ K.26 chuyên ngành Ngân...

Các anh/chi học viên Cao học K.26 vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Lịch góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học...

Lịch góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học K.26 Xem tại đây

Điều chỉnh thời gian và địa điểm góp ý đề cương luận văn thạc...

Thời gian và đạ điểm điều chỉnh như sau: HỘI ĐỒNG 1: Thứ Ba 29/5/2018 (10h00), Phòng nghỉ giáo viên (tầng 1- sát phòng A.103)...

Thông báo về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ K.26 –...

Các anh/chị học viên vui lòng xem chi tiết thống báo tại đây.

Thay đổi lịch nộp khóa luận K21 Liên thông ĐHCQ 2018 đợt 1

Vui lòng xem chi tiết tại đây

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC K26 (Bổ sung)

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG

Khoa Ngân hàng thông báo thông tin tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình. Xem chi tiết...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA VIETINBANK CN 11

Khoa Ngân hàng thông báo thông tin tuyển dụng của VietinBank Chi nhánh 11. Chi tiết xem tại đây