Sunday, 07/03/ 2021 22:02:41
Home Trung tâm bồi dưỡng tư vấn Ngân hàng – Chứng khoán

Trung tâm bồi dưỡng tư vấn Ngân hàng – Chứng khoán

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ VÀ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN” (THÁNG...

Nhằm mục tiêu trang bị cho những nhà đầu tư tương lai khi tham gia thị trường năm 2021 và về sau với những...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ VÀ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN”

Nhằm mục tiêu trang bị cho những nhà đầu tư tương lai khi tham gia thị trường năm 2021 và về sau với những...

Khai giảng khóa học “Phân tích định lượng trong tài chính – ngân hàng”...

🔈🔈🔈KHAI GIẢNG KHÓA HỌC "PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG"🔈🔈🔈 🖥🖥🖥 Điểm hạn chế của học viên khi học về phương...

Khai giảng khóa học “Thẩm định tài chính dự án đầu tư thực hành...

Thẩm định tài chính dự án là khâu quan trọng nhất và là cơ sở cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp cũng...

Khai giảng các chuyên đề của khóa học “Chuyên viên ngân hàng hiện đại”

🎬🎬🎬 KHAI GIẢNG CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA KHÓA HỌC "CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI" THÁNG 5 NĂM 2017 🎬🎬🎬 - Khoá “Kế toán ngân...

Khai giảng khóa học “Dự toán dòng tiền trong cho vay ngắn hạn (cao...

Trung tâm bồi dưỡng, tư vấn Ngân hàng - Chứng khoán thông báo Khai giảng khóa học "Dự toán dòng tiền trong cho vay...

Khai giảng lớp Thực hành Core Banking vào ngày 14/01/2016

Học viên sẽ được thực hành trên máy tính phần mềm Core Banking thực tế các ngân hàng thương mại đang áp dụng cùng...

Điểm thi học phần TTQT K61 thi ngày 17/09/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Ngân hàng, tháng 11/2013

  • ĐỐI TƯỢNG:

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực ngân hàng

- Các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm tìm hiểu đến các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng thương mại đang cung cấp

Điểm thi học phần KTNH K60 thi ngày 16/09/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...