Thursday, 04/06/ 2020 12:10:08

Trung tâm đào tạo

Khai giảng khóa học “Phân tích định lượng trong tài chính – ngân hàng”...

🔈🔈🔈KHAI GIẢNG KHÓA HỌC "PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG"🔈🔈🔈 🖥🖥🖥 Điểm hạn chế của học viên khi học về phương...

Khai giảng khóa học “Thẩm định tài chính dự án đầu tư thực hành...

Thẩm định tài chính dự án là khâu quan trọng nhất và là cơ sở cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp cũng...

Khai giảng lớp Thực hành Core Banking vào ngày 14/01/2016

Học viên sẽ được thực hành trên máy tính phần mềm Core Banking thực tế các ngân hàng thương mại đang áp dụng cùng...

Điểm thi học phần TTQT K61 thi ngày 17/09/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Thông tin trung tâm

I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn Ngân hàng - Chứng khoán trực thuộc...

Lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Ngân hàng, tháng 11/2013

  • ĐỐI TƯỢNG:

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực ngân hàng

- Các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm tìm hiểu đến các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng thương mại đang cung cấp

Điểm thi học phần KTNH K60 thi ngày 16/09/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Thông báo chiêu sinh lớp Cơ bản và Phân tích đầu tư chứng khoán...

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

     Trên cơ sở Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cho phép mở rộng hợp tác đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn cho phép Trường Đại học Kinh tế TP.HCM làm đầu mối đào tạo để thi lấy chứng chỉ chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – UBCKNN.

     Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức giao nhiệm vụ thực hiện chương trình đào tạo trên cho Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn Ngân hàng – Chứng khoán trực thuộc Khoa Ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Điểm thi học phần TĐTD K60 thi ngày 21/08/2013

Những học viên có điểm dưới 5 là chưa đạt, đề nghị học viên liên hệ với Trung tâm để biết lịch thi sắp...

Lịch khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp cho giao dịch viên ngân hàng,...

  • MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC

Trang bị cho học viên những kiến thức về kỹ năng giao tiếp cần thiết cho giao dịch viên tại ngân hàng thương mại