Friday, 23/03/ 2018 19:41:02

Khóa học đào tạo

Khai giảng khóa học “Thẩm định tài chính dự án đầu tư thực hành...

Thẩm định tài chính dự án là khâu quan trọng nhất và là cơ sở cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp cũng...