Sunday, 17/01/ 2021 20:29:39

Đội ngũ giảng viên

Ban Lãnh đạo khoa Ngân Hàng – Năm 2020

Ban Lãnh đạo Khoa Ngân Hàng Hoàng Hải Yến Trưởng khoa ĐT: 028.35.265827 DĐ: 0983.396.252 Email: yenhh@ueh.edu.vn   ThS. Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa ĐT: 028.35.265828 DĐ: 0909243600 Email: tankhoa@ueh.edu.vn Phân công Ban Lãnh Đạo (File đính kèm)

Bộ phận Thư ký khoa

Bảng phân công nhiệm vụ
NHQT

Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

BỘ MÔN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ I. Nhân sự của Bộ môn của chúng tôi bao gồm các thành viên như sau: 1. PGS. TS. Trương...
QTNH

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

I. Giới thiệu Bộ môn Quản trị ngân hàng trực thuộc khoa Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hầu hết...
KDTT

Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ

BỘ MÔN KINH DOANH TIỀN TỆ I. Giới thiệu Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ trực thuộc khoa Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế...
TTTC

Bộ môn Thị trường Tài chính

Bộ môn Thị trường tài chính Giới thiệu Bộ môn Thị trường tài chính trực thuộc khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Thành phố...