Wednesday, 20/03/ 2019 21:23:43

Đội ngũ giảng viên

Ban Lãnh đạo khoa

Phân công Ban Lãnh đạo khoa               TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG Phó giáo sư. Tiến sĩ Phó trưởng khoa Phụ trách khoa ĐT: 028.35.265827 DĐ: 0913.157.137 Email: txhuong@ueh.edu.vn   NGUYỄN THANH PHONG Tiến sĩ Phó...

Bộ phận Thư ký khoa

Bảng phân công nhiệm vụ
NHQT

Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

1. PGS. TS. Trương Quang Thông -  Trưởng BM NHQT 2. ThS. Nguyễn Trung Thông - Phó Trưởng BM NHQT 3. ThS. Võ Thị Tuyết Anh 4....
QTNH

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

  1. PGS. TS. Trương Thị Hồng     Trưởng BM QTNH 2. TS Nguyễn Quốc Anh         Phó trưởng BM QTNH 3. Th.S Nguyễn Ngọc Hân 4. TS. Nguyễn Thị...
KDTT

Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ

  BỘ MÔN KINH DOANH TIỀN TỆ   I. Giới thiệu Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ trực thuộc khoa Ngân hàng...
TTTC

Bộ môn Thị trường Tài chính

  1. TS. Ngô Minh Hải                    Trưởng Bộ môn Thị trường Tài chính 2. ThS. Nguyễn Hữu Huân           Phó Trưởng...