Friday, 23/02/ 2018 17:10:08

Đội ngũ giảng viên

NHQT

Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

1. ThS. Nguyễn Trung Thông         Phó Trưởng BM NHQT 2. ThS. Võ Thị Tuyết Anh 3. ThS. Phạm Khánh Duy 4. ThS. Vũ Thị Lệ Giang 5. TS....

Bộ phận Thư ký khoa

Bảng phân công nhiệm vụ

Ban Lãnh đạo khoa

Phân công lãnh đạo wso shell url tara mass alexa sorgula base64 decode hacklink satış wordpress themes youtube mp3 download eskişehir escort porno izle maltepe escort porno
QTNH

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

  1. PGS. TS. Trương Thị Hồng     Trưởng BM QTNH2. Th.S Nguyễn Quốc Anh         Phó trưởng BM QTNH3. Th.S Nguyễn Ngọc Hân 4....
KDTT

Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ

  BỘ MÔN KINH DOANH TIỀN TỆ   I. Giới thiệu Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ trực thuộc khoa Ngân hàng...
TTTC

Bộ môn Thị trường Tài chính

  1. TS. Ngô Minh Hải                    Trưởng Bộ môn Thị trường Tài chính 2. ThS. Nguyễn Hữu...