Monday, 25/06/ 2018 08:47:49

Đội ngũ giảng viên

Ban Lãnh đạo khoa

Phân công lãnh đạo wso shell url tara mass alexa sorgula base64 decode hacklink satış wordpress themes youtube mp3 download eskişehir escort porno izle maltepe escort porno

Bộ phận Thư ký khoa

Bảng phân công nhiệm vụ
NHQT

Bộ môn Ngân hàng Quốc tế

1. PGS. TS. Trương Quang Thông -  Trưởng BM NHQT 2. ThS. Nguyễn Trung Thông - Phó Trưởng BM NHQT 3. ThS. Võ Thị Tuyết Anh 4....
QTNH

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

  1. PGS. TS. Trương Thị Hồng     Trưởng BM QTNH2. Th.S Nguyễn Quốc Anh         Phó trưởng BM QTNH3. Th.S Nguyễn Ngọc Hân 4....
KDTT

Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ

  BỘ MÔN KINH DOANH TIỀN TỆ   I. Giới thiệu Bộ môn Kinh doanh Tiền tệ trực thuộc khoa Ngân hàng...
TTTC

Bộ môn Thị trường Tài chính

  1. TS. Ngô Minh Hải                    Trưởng Bộ môn Thị trường Tài chính 2. ThS. Nguyễn Hữu...