Định hướng đào tạo:hướng ứng dụng

Cùng với xu hướng hội nhập giáo dục toàn cầu, đổi mới trong giáo dục hướng đến trao cho người học cơ hội tuyệt vời nâng cao trình độ học vấn ở bậc sau đại học. Chỉ cần xét tuyển, có thể kiểm tra thêm trình độ tiếng anh (nếu cần). Bạn có thể tham gia các chương trình đào tạo cao học Tài chính – Ngân hàng của Khoa Ngân hàng.

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng được thiết kế dựa trên nền tảng chương trình của các trường đại học nổi tiếng, thuộc top 100 trên thế giới. Giá trị cốt lõi và nổi bật của chương trình mang lại không chỉ phù hợp với trình độ đào tạo trên thế giới mà còn thể hiện tính ứng dụng cao trong thực tiễn của các Ngân hàng, các định chế tài chính và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, chương trình đào tạo kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính –  Ngân hàng, đặc biệt chương trình được cập nhật phù hợp với điều kiện kinh tế thế giới hiện đại trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.

Nội dung chủ yều của chương trình là cung cấp các kiến thức rông về tài chính, chuyên sâu về ngân hàng  thông qua các môn học: Thị trường và các định chế tài chính, Chính sách tiền tệ, Quản trị các định chế tài chính, Quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel II, Kỹ thuật tài chính, Tài trợ dự án, Ngân hàng thương mại hiện đại, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Fintech trong ngân hàng, …và phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó người học có khả năng vận dụng lý thuyết để phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sử dụng thuần thục kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu.

Với kiến thức và kỹ năng đạt được, sau khi tốt nghiệp người học người học có khả năng trở thành chuyên viên về tài chính -ngân hàng, trở thành nhà quản lý cấp cao, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại ngân hàng thương mại, các định chế tài chính khác, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Đồng thời người học có thể thích nghi nhanh trong môi trường làm việc năng động trong nước và toàn cầu.

Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

 • Vận dụng lý thuyết kinh tế – xã hội và pháp luật trong phân tích và xây dựng chính sách kinh tế và chính sách liên quanTài chính -Ngân hàng.
 • Có khả năng ứng dụng lý thuyết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh và nghiên cứu.
 • Đánh giá và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến hệ thống ngân hàng trong thời đại công nghệ số.
 • Đánh giá và sáng tạo trong giải quyết vấn đề liên quan đến quản trị hoạt động, quản trị rủi ro tại các định chế tài chính.
 • Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với công việc và nghiên cứu.

Kỹ năng:

 •  Phân tích phản biện và sáng tạo nhằm đưa ra được những giải pháp toàn diện đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
 • Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết vấn đề khó khăn và thử thách trong kinh doanh ngân hàng.
 • Phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu big data trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Thuần thục kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và thực hiện phân tích các báo cáo.

Cơ hội nghề nghiệp:

Với môi trường học tập tuyệt vời và nhiều cơ hội nghề nghiệp nổi bật, sau khi tốt nghiệp học viên có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm trở thành các chuyên viên cao cấp, các nhà quản lý, Tư vấn tại:

 • Các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Quỹ đầu tư, Công ty bảo hiểm, Công ty quản lý quỹ, Công ty chứng khoán, Công ty kiểm toán
 • Các tập đoàn, công ty hoạt động trong nước và hoạt động đa quốc gia.
 • Các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện của các cơ quan quản lý Nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Sở tài chính, Chi cục thuế.
 • Bên cạnh đó học viên tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác.

 • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trở thành những chuyên viên và nhà quản lý cấp trung và cao trong các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, định chế tài chính khác, các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách tiền tệ- chính sách tài khóa và các tập đoàn, công ty tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Link liên kết từ Khoa Ngân hàng: http://sob.ueh.edu.vn/category/chuong-trinh-dao-tao/bac-cao-hoc

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT Học phần Tính chất Tín chỉ  

Tên tiếng Anh

I Kiến thức chung 10
1 Triết học Bắt buộc 4 Philosophy
2 Ngoại ngữ Bắt buộc 4 Foreign language
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Bắt buộc 2 Research methods
II Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 18
4 Thị trường và các định chế tài chính Bắt buộc 3 Financial markets and institutions
5 Chính sách tiền tệ Bắt buộc 3 Monetary policy
6 Ngân hàng thương mại hiện đại Bắt buộc 3 Modern commercial banking
7 Ngân hàng quốc tế nâng cao Bắt buộc 3 Advanced international banking
8 Quản trị định chế tài chính Bắt buộc 4 Financial institution management
9 Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính Bắt buộc 2 Quantitative research methods for banking and finance
Tự chọn (chọn 6 trong 11: 3 x 6 = 18) 18
10 Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân Tự chọn 3 Personal financial planning and management
11 Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel Tự chọn 3 Risk management and Basel Accord
12 Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay Tự chọn 3 Credit risk and loan policy
13 Ngân hàng đầu tư Tự chọn 3 Investment banking
14 Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng Tự chọn 3 Fintech in banking
15 Tài trợ dự án Tự chọn 3 Project finance
16 Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng Tự chọn 3 Principles of money and banking
17 Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro Tự chọn 3 Derivatives and risk management
18 Đạo đức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng Tự chọn 3 Ethics in Finance and Banking
19 Ngân hàng kỹ thuật số Tự chọn 3 Digital Banking
20 Marketing dịch vụ tài chính Tự chọn 3 Marketing of Financial services
III Luận văn 14 Thesis
Tổng cộng 60