Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Chứng khoán)

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHUYÊN NGÀNH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ký ngày 26/5/2014)

 

     1. Tên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng (Finance – Banking)

         Chuyên ngành: Chứng khoán (Securities)


     2. Trình độ đào tạo: Đại học.


     3. Thời gian đào tạo: 4 năm.


     4. Đối tượng tuyển sinh, đào tạo:

     Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

     Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Chứng khoán đạt được các chuẩn đầu ra sau:


     5. Yêu cầu về kiến thức:

         5.1  Kiến thức chung:

     – Kiến thức lý luận chính trị, kinh tế – xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

     – Kiến thức về Tài chính – Ngân hàng, am hiểu thị trường tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật kinh tế và các hoạt động khác có liên quan làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành và linh hoạt chuyển đổi ngành học khi cần thiết.

     – Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.


     5.2 Kiến thức chuyên ngành:

     – Kiến thức về các nghiệp vụ chính như môi giới, tư vấn, phân tích, tự doanh, bảo lãnh phát hành … tại các định chế tài chính, doanh nghiệp trên thị trường tài chính.

      – Kiến thức về các công cụ tài chính để quản lý rủi ro, có khả năng nghiên cứu và phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng.

     – Kiến thức về luật chứng khoán, có khả năng phân tích tài chính, thiết lập và quản lý các danh mục đầu tư trên thị trường tài chính.

     – Có khả năng phân tích và dự báo tác động của các chính sách đối với thị trường tài chính, mối quan hệ của các bộ phận trong thị trường tài chính.


         5.3 Kiến thức bổ trợ:

     – Kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán nhằm hỗ trợ các yêu cầu có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

     – Đạt chứng chỉ TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc đạt trình độ DELF A2 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B1.


     6. Yêu cầu về Kỹ năng:

         6.1  Kỹ năng cứng:

     – Kỹ năng vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn, từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp. 

      – Kỹ năng lập luận, nghiên cứu, tính toán và phân tích dữ liệu, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc.


         6.2 Kỹ năng mềm:

      – Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc hiệu quả theo nhóm, thuyết trình, viết báo cáo.

      – Kỹ năng giao tiếp giao tiếp ngoại ngữ, sử dụng thành thạo tin học văn phòng


     7. Yêu cầu về thái độ:

     – Hiểu biết, tôn trọng pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

     – Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, chuyên nghiệp.

     – Trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.


     8. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

     Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Chứng khoán có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: chuyên viên môi giới, tài chính; tư vấn tài chính; phân tích và đầu tư; quản lý danh mục đầu tư tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại, định chế tài chính, doanh nghiệp … nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.


    9. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

     – Khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

     – Năng lực tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ sau đại học. 


     10. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo:

     – Chương trình đào tạo chuyên ngành Thị trường Vốn của trường Đại học Quốc gia Úc (Australian National University)

      – Chương trình đào tạo thị trường vốn thuộc chương trình Berkeley của trường Đại học California (University of California).

     – Chương trình đào tạo chuyên ngành Thị trường tài chính của trường Đại học Bang Washington (Washington State University).