Chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

(Ban hành kèm quyết định số 1776/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ký ngày 26/5/2014)

 

    1. Tên ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng (Finance – Banking)

        Chuyên ngành: Ngân hàng (Banking)


     2. Trình độ đào tạo: Đại học.


     3. Thời gian đào tạo: 4 năm.


     4. Đối tượng tuyển sinh, đào tạo:

    Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

    Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Ngân hàng đạt được các chuẩn đầu ra sau:


    5. Yêu cầu về kiến thức:  

        5.1   Kiến thức chung:

    – Kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế – xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

    – Kiến thức Tài chính – Ngân hàng, am hiểu thị trường tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật kinh tế và các hoạt động khác có liên quan làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành và linh hoạt chuyển đổi ngành học khi cần thiết.

    – Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.


       5.2  Kiến thức chuyên ngành:

    – Kiến thức về ngân hàng trong hoạt động huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, kế toán ngân hàng, quản trị ngân hàng, đầu tư tài chính, luật chuyên ngành và các hoạt động khác có liên quan để có khả năng tác nghiệp tại ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức khác.

    – Hiểu và vận dụng lý thuyết vào nghiên cứu khoa học, thực tiễn và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

    – Có khả năng phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, ngân hàng và thị trường tài chính.

    – Có khả năng phát triển sản phẩm mới về dịch vụ tài chính- ngân hàng.


       5.3 Kiến thức bổ trợ:

    – Kiến thức quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán nhằm hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

    – Đạt chứng chỉ TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc đạt trình độ DELF A2 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B1.


     6. Yêu cầu về kỹ năng:

        6.1  Kỹ năng cứng:

    – Kỹ năng vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn, từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp. 

    – Kỹ năng lập luận, nghiên cứu, tính toán và phân tích dữ liệu, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc.


        6.2  Kỹ năng mềm:

     – Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc hiệu quả theo nhóm, thuyết trình, viết báo cáo.

     – Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.


    7. Yêu cầu về thái độ:

    – Hiểu biết, tôn trọng pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

    – Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, chuyên nghiệp.

    – Trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.


    8. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

    Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Ngân hàng có năng lực làm việc tại các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan với các chức danh như: chuyên viên tín dụng, quan hệ khách hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý nguồn vốn, quản lý rủi ro, tư vấn tài chính, giao dịch viên, kế toán,chuyên viên tài chính, môi giới, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư … nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.

 

    9. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

    – Khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

    – Năng lực tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ sau đại học. 


    10. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo:

    – Chương trình và tài liệu của Đại học Monash.

    – Chương trình và tài liệu Đại học Queensland.