Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Ban Lãnh đạo Khoa

 1. TS. Nguyễn Thị Thùy Linh               Trưởng khoa
 2. PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương       Phó Trưởng Khoa
 3. TS. Nguyễn Thanh Phong                Phó Trưởng khoa

Các Bộ môn

Bộ môn Kinh doanh tiền tệ:

 1. TS. Hoàng Hải Yến        : Trưởng Bộ môn
 2. ThS. Dương Tấn Khoa  : Phó Bộ môn

 

 Bộ môn Ngân hàng Quốc tế :

 1. Ths Vũ Thị Lệ Giang         : Phó Trưởng Bộ môn Phụ trách
 2. Ths Nguyễn Trung Thông : Phó Trưởng Bộ môn

 

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

 1. PGS.TS Trương Thị Hồng : Trưởng Bộ môn
 2. Ths . Nguyễn Quốc Anh   : Phó Bộ môn

 

Bộ môn Thị Trường Tài chính

 1. TS Ngô Minh Hải         : Trưởng Bộ môn
 2. Ths Nguyễn Hữu Huân : Phó Trưởng Bộ môn

 

Thư ký khoa

 1. Cô Chế Thị Lan Thảo
 2. Cô Nguyễn Thị Thảo Vy

 

Các tổ chức chính trị – xã hội

Chi ủy Khoa Ngân hàng

 1. Ths. Võ Thị Tuyết Anh         Bí thư
 2. PGS.TS Trương Thị Hồng   Phó Bí thư
 3. Ths Vũ Thị Lệ Giang            Chi Ủy Viên
 4. TS. Nguyễn Thị Thùy Linh   Chi Ủy viên
 5. ThS. Cao Ngọc Thủy        Chi Ủy viên

.

Công đoàn Khoa ngân hàng

 1. ThS Hoàng Thị Minh Ngọc     Chủ tịch
 2. TS Hoàng Hải Yến                 Tổ trưởng nữ công
 3. ThS Dương Tấn Khoa                   Ủy viên

 

.

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên – Câu lạc bộ đội nhóm

 1. Ths. Nguyễn Hữu Huân – Bí Thư đoàn khoa
 2. SV. Nguyễn Thị Ngân NH2 K39 – Liên chi hội trưởng LCHSV Khoa ngân hàng
 3. SV. Đặng Thị Trung Hiếu – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE

 

Ban liên lạc cựu sinh viên

(1) Võ Văn Châu, Tổng giám đốc NHTMCP Kiên Long – Trưởng ban
(2) Nguyễn Thị Thuý Vân, Cố vấn NHTMCP Nam Á – Thành viên
(3) Trầm Thị Xuân Hương, Phó Trưởng Khoa Ngân hàng  UEH  – Phó ban
(4) Lê Anh Tuấn, Giám đốc Dragon Capital – Thành viên
(5) Dương Trọng Đoàn, Giám đốc Eximbank CN Chợ Lớn – Thành viên
(6) Lê Thanh Trà, Phó Phòng Doanh nghiệp 2 BIDV CN TP Hồ Chí Minh – Thành viên
(7) Ngô Minh Hải, Giảng viên Khoa Ngân hàng UEH -Thư Ký