Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Ban Lãnh đạo Khoa

PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương       Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Ngân hàng

 

 

TS. Hoàng Hải Yến                        Phó Trưởng khoa

Các Bộ môn

Bộ môn Kinh doanh tiền tệ:

 1. ThS. Dương Tấn Khoa   : Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ Môn
 2. ThS. Cao Ngọc Thủy     : Phó Trưởng Bộ môn

 

 

 Bộ môn Ngân hàng Quốc tế :

 1. PGS. TS Trương Quang Thông: Trưởng Bộ môn
 2. ThS. Nguyễn Trung Thông : Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Quản trị Ngân hàng

 1. PGS.TS Trương Thị Hồng : Trưởng Bộ môn
 2. TS. Nguyễn Quốc Anh   : Phó Trưởng Bộ môn

 

Bộ môn Thị Trường Tài chính

 1. TS Ngô Minh Hải         : Trưởng Bộ môn
 2. Ths Nguyễn Hữu Huân : Phó Trưởng Bộ môn

 

Thư ký khoa

 1. Cô Vũ Thị Tươi
 2. Cô Nguyễn Thị Thảo Vy

 

Các tổ chức chính trị – xã hội

Chi ủy Khoa Ngân hàng

 1. PGS. TS. Trương Thị Hồng – Bí thư chi bộ
 2. ThS. Cao Ngọc Thủy – Ủy viên

Công đoàn Khoa ngân hàng

 1. TS. Hoàng Hải Yến                      Chủ tịch
 2. TS. Phạm Thị Anh Thư                Tổ trưởng nữ công
 3. TS. Nguyễn Quốc Anh                  Ủy viên

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên – Câu lạc bộ đội nhóm

 1. ThS. Cao Ngọc Thủy – Bí Thư đoàn khoa
 2. SV. …  – Liên chi hội trưởng LCHSV Khoa ngân hàng
 3. SV. … – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE

 

Ban liên lạc cựu sinh viên

(1) Võ Văn Châu, Tổng giám đốc NHTMCP Kiên Long – Trưởng ban
(2) Nguyễn Thị Thuý Vân, Cố vấn NHTMCP Nam Á – Thành viên
(3) Trầm Thị Xuân Hương, Phó Trưởng Khoa Ngân hàng  UEH  – Phó ban
(4) Lê Anh Tuấn, Giám đốc Dragon Capital – Thành viên
(5) Dương Trọng Đoàn, Giám đốc Eximbank CN Chợ Lớn – Thành viên
(6) Lê Thanh Trà, Phó Phòng Doanh nghiệp 2 BIDV CN TP Hồ Chí Minh – Thành viên
(7) Ngô Minh Hải, Giảng viên Khoa Ngân hàng UEH -Thư Ký