Bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Ban Lãnh đạo Khoa

TS. Hoàng Hải Yến
Trưởng Khoa

ThS. Dương Tấn Khoa
Phó Trưởng Khoa

TS. Phan Chung Thủy
Phó Trưởng Khoa

2. Các Bộ môn

 • Bộ môn Kinh doanh tiền tệ:
 1. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung   : Trưởng Bộ môn
 2. ThS. Cao Ngọc Thủy                : Phó Trưởng Bộ môn
 • Bộ môn Ngân hàng Quốc tế :
 1. ThS. Nguyễn Trung Thông      : Phó Trưởng phụ trách bộ môn
 2. ThS. Phạm Khánh Duy            : Phó Trưởng Bộ môn
 • Bộ môn Quản trị Ngân hàng
 1. PGS.TS Trương Thị Hồng        : Trưởng Bộ môn
 2. TS. Nguyễn Từ Nhu                : Phó Trưởng Bộ môn
 • Bộ môn Thị Trường Tài chính
 1. TS. Nguyễn Hữu Huân           : Trưởng Bộ môn
 2. TS. Phan Thu Hiền                 : Phó Trưởng Bộ môn
 • Thư ký khoa
  • Cô Nguyễn Thị Thảo Vy
  • Dương Duy

3. Các tổ chức chính trị – xã hội

Chi ủy Khoa Ngân hàng

 1. TS. Hoàng Hải Yến                : Bí thư chi bộ
 2. ThS. Cao Ngọc Thủy              : Phó Bí thư chi bộ
 3. TS. Phạm Thị Anh Thư          : Ủy viên

Công đoàn Khoa ngân hàng

 1. TS. Dương Tấn Khoa             : Chủ tịch
 2. TS. Phan Thu Hiền                 : Tổ trưởng nữ công
 3. TS. Nguyễn Quốc Anh           : Ủy viên

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên – Câu lạc bộ đội nhóm

 1. ThS. Cao Ngọc Thủy – Bí Thư đoàn khoa
 2. SV. Nguyễn Quốc Bảo  – Liên chi hội trưởng LCHSV Khoa ngân hàng
 3. SV. … – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chứng khoán SCUE

 

Ban liên lạc cựu sinh viên