Báo cáo chuyên đề “Thẩm định cho vay dự án đầu tư”

Khoa Ngân hàng thông báo cho SV K33 đại học chính quy như sau:
Mời các bạn SV K33 ĐHCQ tham dự buổi báo cáo chuyên đề “Thẩm định cho vay dự án đầu tư” vào lúc 7g45 ngày 25/12/2010 tại hội trường lớn B322.
Báo cáo viên Phạm Duy Hưng – Trưởng phòng Tín dụng – CN Sài Gòn – NHTMCP Kiên Long.
Nội dung chuyên đề:
A. Quyết định cho vay dự án đầu tư
B. Quy trình thẩm định cho vay dự án đầu tư
I. Thẩm định khách hàng vay
II. Thẩm định dự án đầu tư
III. Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay
IV. Dự kiến lợi ích khi tài trợ dự án cho khách hàng
C. Minh họa hồ sơ vay dự án đầu tư
D. Các vấn đề vướng mắc trong thẩm định dự án đầu tư

Đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ.