Bổ sung những SV K33 còn thiếu trong DS GVHD

KNH thông báo cho những SV K33 không có tên trong danh sách phân công GVHD:
– SV gửi email nói rõ lý do sót tên và gửi thông tin: Họ Tên, Lớp, Ngày sinh, Nơi sinh, Đơn vị thực tập; đến địa chỉ thongnt@ueh.edu.vn
– Hạn chót thứ 4, ngày 22/12/2010.