Chương trình thực tập, GVHD K33

KNH thông báo đến SV K33 ĐHCQ KNH về kế hoạch thực tập, GVHD và lịch gặp như sau:
Chương trình thực tập K33 ĐHCQ
DS GVHD ngành Ngân hàng
DS GVHD ngành Chứng khoán
THÔNG BÁO LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NH VÀ CK K33

GV HƯỚNG DẪN

NGÀY

GIỜ

GIẢNG ĐƯỜNG

CÔ CAO NGỌC THỦY

23/12/2010

10g30’

B.115

CÔ PHAN CHUNG THỦY

24/12/2010

10g30’

B.316

THẦY TRẦN HUY HOÀNG

24/12/2010

18g00

VPK. NH

THẦY TRẦN HOÀNG NGÂN

27/12/2010

14g00

A.105

CÔ HOÀNG T MINH NGỌC

CÔ PHAN THU HIỀN

24/12/2010

10g45’

B.210

CÔ TRẦM T XUÂN HƯƠNG

24/12/2010

10g45’

B.310

THẦY NGUYỄN QUỐC ANH

THẦY NGUYỄN ĐĂNG DỜN

24/12/2010

10g45’

B.407

THẦY ĐÀO TRUNG KIÊN

24/12/2010

10g45’

B.408

CÔ VŨ THỊ LỆ GIANG

24/12/2010

10g45’

B.409

THẦY NGUYỄN TRUNG THÔNG

CÔ NGUYỄN NGỌC HÂN

CÔ NG T THÙY DƯƠNG

24/12/2010

10g45’

B.506

THẦY TRƯƠNG QUANG THÔNG

24/12/2010

10g45’

B.507

CÔ VÕ T TUYẾT ANH

24/12/2010

10g45’

B.115

CÔ BÙI KIM YẾN

24/12/2010

10g45’

B.116

CÔ TRƯƠNG THỊ HỒNG

24/12/2010

10g45’

B.215

THẦY NGUYỄN THANH PHONG

CÔ THÂN THỊ THU THỦY

CÔ TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT

24/12/2010

10g45’

B.315

THẦY LẠI TIẾN DĨNH

CÔ NG PHẠM THIÊN THANH

24/12/2010

10g45’

11g00

B.316

CÔ HOÀNG HẢI YẾN

28/12/2010

13g00’

B.207

CÔ NGUYỄN TỪ NHU

24/12/2010

10g45’

B.416

CÔ TRẦN T THANH PHƯƠNG

THẦY LÊ VĂN LÂM

CÔ LÊ NG QUỲNH HƯƠNG

24/12/2010

10g45’

B.417

 CÁC BẠN SINH VIÊN DO THẦY CÔ NÀO HƯỚNG DẪN THÌ SAU KHI THI XONG TẬP TRUNG TẠI PHÒNG ĐÃ THÔNG BÁO, CHỜ GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.

LỊCH GẶP CỦA CÁC THẦY CÔ CÒN LẠI SẼ CÓ THÔNG BÁO SAU. SINH VIÊN CHÚ Ý THEO DÕI TRÊN VP KHOA VÀ WEBSITE KHOA NH.