Chương trình thực tập và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn hệ ĐHCQ, VB2, LTĐH – đợt thực tập tháng 8 năm 2016

Khoa Ngân hàng thông báo chương trình thực tập và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn, cụ thể như sau:

 

  – Chương trình thực tập khóa 16 – Văn bằng 2, khóa 19 – Liên thông ĐH

  – Chương trình thực tập khóa 38 – ĐHCQ

  – Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn

 

Sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Hiếu, email: thuhieu@ueh.edu.vn, điện thoại 0902.47.4567