Chương trình thực tập và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, đợt thực tập tháng 08/2015 của khóa 16 Văn bằng 2 và K18 Liên thông đại học

Chương trình thực tập và danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, đợt thực tập tháng 08/2015 của khóa 16 Văn bằng 2 và K18 Liên thông đại học

  – Chương trình thực tập khóa 16 Văn bằng 2

  – Chương trình thực tập khóa 18 Liên thông đại học chính quy

  – Danh sách phân công GVHD khóa 16 Văn bằng 2

  – Danh sách phân công GVHD khóa 18 Liên thông đại học chính quy

 

Đề nghị sinh viên email về địa chỉ thuhieu@ueh.edu.vn các thông tin cá nhân sau:

  – Họ tên sinh viên

  – Điện thoại

  – Email

 

Khoa Ngân hàng triển khai thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 18 hệ Liên thông ĐHCQ lúc 15g00 ngày 01/08/2015 tại phòng B.121A (279 Nguyễn Tri Phương – Q.10)

 

Lịch GVHD gặp sinh viên. Sinh viên lưu ý lịch này sẽ được cập nhật liên tục.