Hội thảo “Chiến thắng nhà tuyển dụng – Khởi nghiệp cùng Nam Á Bank”

Trên tinh thần thỏa thuận hợp tác, khoa Ngân hàng phối hợp cùng ngân hàng Nam Á tổ chức hội thảo “Chiến thắng nhà tuyển dụng – Khởi nghiệp cùng Nam Á Bank”. Thông tin cụ thể như sau:
 
   – Thời gian: 08g00 ngày 05/11/2015
   – Địa điểm : Hội trường lớn B.322, 279 Nguyễn Tri Phương
   Đề nghị sinh viên khoa Ngân hàng có mặt trước 15 phút (07h45).
 
Nội dung chương trình:
   – Giới thiệu một số kỹ năng giúp sinh viên thiết lập các “chiến thuật” gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.
   – Giới thiệu chương trình thực tập “Khởi nghiệp cùng Nam Á Bank”
   – Tiếp nhận hồ sơ thực tập của sinh viên trong hội thảo.
 
LCD resize