Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học K.22, K.23 và K.24 – Ngày 15/7/2015

  • Tại phòng B.121 – Lầu 1 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10):

– Thứ Tư 15/7/2015 (14h00), 21 học viên: K.22: Lê Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Huy Ngọc, Lê Kim Uyên; K.23: Nguyễn Quốc Tuấn, Trịnh Thị Thanh Thảo, Trần Thảo Vy, Trần Thị Tuyết Nga, Tiết Nguyễn Bảo Trâm, Đinh Quang Hào, Lương Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thế Thiện, Phan Xuân Vinh, Nghiêm Thị Thanh Thúy; K.24: Nguyễn Thị Liễu, Nghiêm Thế Quý, Nguyễn Văn Tuấn, Phan Thị Quỳnh Trang, Trần Đăng Ninh, Võ Phương Diễm, Lê Thị Trang.