Sinh viên thực tập tại CTCK Thăng Long

Thông báo đến toàn thể sinh viên thực tập tại CTCK Thăng Long:

Đề nghị các bạn sinh viên có danh sách thực tập tại CTCK Thăng Long liên lạc với thầy Huân về kết quả thi test ở công ty.
DD: 0979784914.