SV thực tập tại VCB Bến Thành

KNH thông báo cho SV K33 thực tập tại VCB Bến Thành như sau:
Ngày 05/01/2011 SV tập trung tại VCB Bến Thành 69 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM, lúc 08g sáng, gặp cô Trương Thị Hồng để cô dẫn vào ngân hàng.
Yêu cầu SV ăn mặc lịch sự và có mặt đúng giờ.