TB cho SV thực tập tại NH Phương Đông

Ngân hàng Phương Đông và khoa Ngân Hàng thông báo cho sinh viên được nhận thực tập tại NH Phương Đông:
–    Thời gian thực tập: 12/1/2011 đến 09/04/2011
–    Thời gian tập trung: buổi sang, lúc 8h00 thứ Ba, ngày 11/01/2011
–    Địa điểm: lầu 4, chi nhánh Chợ lớn, 419 – 421 An Dương Vương, P3, Q5, Tp.HCM
–    Nội dung: phổ biến về nội quy thực tập tại ngân hang
Khi đi đến tập trung, sinh viên thực tập cần mang theo các giấy tờ sau:
–    Giấy giới thiệu của Trường Đại học Kinh tế Tp HCM (áp dụng với sinh viên tự liên hệ chỗ thực tập)
–    Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.