Thông báo dành cho học viên cao học chuyên ngành TC-NH (Ngân hàng) chưa bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ

– Đây là đợt góp ý đề cương luận văn thạc sĩ cuối cùng của năm 2015, vì vậy khoa Ngân hàng đề nghị học viên cao học có quyết định phân công người hướng dẫn khoa học (chưa bảo vệ đề cương) liên hệ với người hướng dẫn khoa học để thảo luận và lựa chọn đề tài.

– Học viên chuẩn bị 02 bản đề cương chi tiết theo hướng dẫn của “Quy định nội dung đề cương nghiên cứu của học viên (VSĐH.HD.01)” (có đầy đủ các thông tin về họ tên học viên, người hướng dẫn, khóa – lớp, số điện thoại và e-mail của học viên trên trang bìa của đề cương) và nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa Ngân hàng trong thời gian từ 18/8/2015 đến 04/9/2015 (nộp trong giờ hành chính).

– Thời gian bảo vệ đề cương: Dự kiến ngày 09/9/2015.